PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Các dạng biến động số lượng
  • Nguyên nhân biến động và sự điều chỉnh của quần xã
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 64: Biến đổi số lượng cá thể trong quần thể theo thời gian (THAM KHẢO)

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 2.493

Nội dung bài giảng:

+ Biến động theo chu kỳ
+ Biến động không theo chu kỳ
+ Nguyên nhân và sự điều chỉnh của quần xã

Chưa có thông báo nào