PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Lợi và hại của VSV
  • Các điều kiện hỗ trợ VSV phát triển
  • Tiêu diệt VSV gây hại
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 108: Nâng đỡ và tiêu diệt vi sinh vật như thế nào?

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 73

Chưa có thông báo nào