PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Ứng dụng HST vào quản lý TNTN
  • Tài nguyên thiên nhiên và thực trạng sử dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 73. Sinh thái học ứng dung (phần 1)

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.714

Nội dung bài giảng:

+ ứng dụng của hệ sinh thái vào quản lý tài nguyên thiên nhiên
+ Tài nguyên thiên nhiên và thực trạng sử dụng

Chưa có thông báo nào