PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Giảm phân I
  • Giảm phân II
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 14: Giảm phân - Sinh TINH và sinh TRỨNG đấy!

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 2.207

Chưa có thông báo nào