PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Hậu quả và vai trò
  • Biểu hiện
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 18: Đột biến gen, căn nguyên của tiến hóa (Tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 6.459

Lời giải của câu hỏi 2 phần ôn tập (clip cuối):
Số nu của gen = 3060/3,4 x 2 = 1800
có A2=2T2=3G2=4X2 => T2 = A2/2; G2=A2/3; X2=A2/4
Mà số nu 1 mạch = A2+T2+G2+X2 = 900 = A2 + A2/2+ A2/3 + A2/4 = 25/12A2 => A2= 432 => T2 = 216; G2=144; X2= 108
A= A1+ A2= T2+ A2= 648; g= 144+108 = 252
H= 2A+3G = 2052;
MÀ độ biến 2 điểm thay 2 cặp A-T bằng 2 cặp G-X => số lk H tăng 2 => 2054

Chưa có thông báo nào