PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng
  • Sinh sản ở thực vật, Sinh trưởng và phát triển
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 85: Chắp vá những mảnh ghép từ cơ thể thực vật

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 1.040

Nội dung bài giảng: Các hoạt động sống ở thực vật

+ Chuyển hóa vật chất và năng lượng
+ Cảm ứng
+ Sinh trưởng
+ Sinh sản

Chưa có thông báo nào