PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Học thuyết tiến hoá của Đac-uyn
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 46: Thời đại của Darwin (Tiếp)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 5.088

Nội dung bài giảng:

+ Học thuyết tiến hoá của Đac-uyn

Chưa có thông báo nào