PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính ở thực vật
  • Sinh sản hữu tính ở thực vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 84: Thực vật và sự duy trì nòi giống

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 1.285

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính ở thực vật
+ Sinh sản hữu tính ở thực vật

Chưa có thông báo nào