PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí và thời điểm, Nguyên liệu và bộ máy
  • Diễn biến và kết quả
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 8: Phiên mã, bước đầu tiên biểu hiện gen

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 10.610

Trong bài này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em về quá trình phiên mã: vị trí, nguyên liệu, bộ máy, diễn biến và kết quả. Các em chú ý lắng nghe và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chưa có thông báo nào