PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Từ 7 - 7.2
  • 7.3
  • Một số ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4: DI TRUYỀN QUẦN THỂ

Bài 39: Tất tần tật về bài tập di truyền quần thể (Tiếp)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 6.428

Nội dung bài giảng:

+ Các công thức trong DT quần thể
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào