PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Đại cương về cấu trúc của nhân tế bào
  • Nhiễm sắc thể
  • Trạng thái tồn tại của NST trong tế bào
  • Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 12: Nhiễm sắc thể, ngôi nhà của ADN

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 8.791

Nội dung bài giảng:

+ Đại cương về cấu trúc của nhân tế bào
+ Nhiễm sắc thể
+ Trạng thái tồn tại của NST trong tế bào
+ Cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể

Chưa có thông báo nào