PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Ánh sáng
    • Ánh sáng với thực vật
    • Đối với động vật
  • Ảnh hưởng của nhiệt độ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 60: Sinh vật phải thích nghi với môi trường như thế nào? (phần 1)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 3.188

Nội dung bài giảng:

+ Ảnh hưởng của ánh sáng tới đời sống sinh vật
+ Ảnh hưởng của nhiệt độ đến đời sống sinh vật

Chưa có thông báo nào