PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát cân bằng nội môi
  • Cơ chế điều hòa
  • Vai trò
    • điều hòa áp suất thẩm thấu
    • Gan và cân bằng nội môi
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 89: Cân bằng nội môi - cái gốc của sự sống ổn định (Bài giảng cần đặc biệt lưu ý)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 1.585

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát cân bằng nội môi
+ Cơ chế điều hòa
+ Vai trò

Chưa có thông báo nào