PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Công nghệ ADN tái tổ hợp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 43: Chuyển gen, sự sáng tạo và thuyết âm mưu

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 717

Nội dung bài giảng:

+ Công nghệ ADN tái tổ hợp

Chưa có thông báo nào