PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Thành phần chất
  • Thành phần cấu tạo
  • Chuyển hóa vật chất và NL
  • QT phân bào
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 10: SINH HỌC TẾ BÀO

Bài 105: Tất tần tật về sinh học tế bào

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 100

Nội dung bài giảng:

Ôn tập lại kiến thức về sinh học tế bào: thành phần các chất, cấu tạo tế bào, các quá trình trao đổi vật chất và năng lượng, quá trình phân bào

Chưa có thông báo nào