PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung về virus
  • Các dạng cấu trúc của virus
  • Quá trình nhân lên của virus trong tb
  • HIV và AIDS
  • Virus gây bệnh và ứng dụng
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 11: SINH HỌC VI SINH VẬT (CHUYÊN ĐỀ THAM KHẢO)

Bài 109: Virus, bạn hay thù?

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 100

Nội dung bài giảng:

1. Khái quát chung về virus
2. Các dạng cấu trúc của virus
3. Quá trình nhân lên của virus trong tế bào
4. HIV và AIDS (Sida)
5. Virus gây bệnh và ứng dụng

Chưa có thông báo nào