PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa HST
  • Cấu trúc 1 HST điển hình
  • Phân loại hệ sinh thái (THAM KHẢO)
  • Sự khác biệt giữa HST tự nhiên và nhân tạo, HST nông nghiệp
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 69: Hệ sinh thái

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 2.405

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa hệ sinh thái
+ Cấu trúc hệ sinh thái
+ Phân loại hệ sinh thái

Chưa có thông báo nào