PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn gốc sự sống
  • Sự phát sinh sự sống
    • Tiến hoá hoá học
    • Tiến hoá tiền sinh học
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 55: Nguồn gốc sự sống!

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 2.944

Nội dung bài giảng:

+ Nguồn gốc sự sống
+ Tiến hóa hóa học
+ Tiến hóa tiền sinh học

Chưa có thông báo nào