PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát
  • Động vật có HTK dạng lưới
  • Động vật có HTK dạng ống
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 90: Cảm ứng của động vật và sự vi diệu của nó

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 1.151

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về cảm ứng ở động vật
+ Động vật có hệ thần kinh dạng lưới
+ Động vật có hệ thần kinh dạng ống

Chưa có thông báo nào