PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính
  • Sinh sản hữu tính ở động vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9: SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 96: Sinh sản ở động vật và sự duy trì nòi giống

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 952

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính ở động vật
+ Sinh sản hữu tính ở động vật

Chưa có thông báo nào