PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu
  • Tiến hóa sinh học
  • Học thuyết tiến hóa
  • Phát sinh, phát triển sự sống và loài người
  • Một số bẫy trong câu hỏi
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 58: Bài tập tiến hóa, tiến hóa mà cũng có bài tập á?

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.858

Nội dung bài giảng:

+ Tổng kết về các nội dung trong chuyên đề tiến hóa
+ Các bẫy thường gặp trong các câu hỏi về tiến hóa

Chưa có thông báo nào