PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Thí nghiệm và giải thích
  • Bảng tổng quát
  • Bài toán xuôi
  • Bài toán ngược
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 26: Di truyền độc lập, quá đơn giản!

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 10.471

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm và giải thích
+ Bảng tổng quát
+ Bài toán xuôi/Bài toán ngược
+ Các ví dụ có liên quan

Chưa có thông báo nào