PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Đối tượng sống
  • Tế bào là đơn vị sống
  • Các thành phần hoá học của tế bào (Phần cấu trúc và đặc tính hoá lí của nước - THAM KHẢO)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 2: Bên trong tế bào

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 25.275

Trong bài giảng này, thầy Nguyễn Thành Công sẽ dạy cho các em kiến thức về tế bào và cấu tạo hóa học của tế bào, bao gồm các phần: Đối tượng sống, tế bào là đơn vị sống và thành phần hóa học của tế bào. Đây là bài bổ trợ, làm nền tảng cho các phần kiến thức phía sau.Các em chú ý nghe giảng và ghi chép bài đầy đủ nhé!

Chưa có thông báo nào