PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Phần 1, 2
  • Phần 3
  • Phần 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 22: Lai đa bội và lệch bội, đã đột biến mà còn phức tạp

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 6.093

Nội dung bài giảng:

+ Hình thành giao tử ở cây tam nhiễm
+ Hình thành giao tử ở cây tứ bội (tứ nhiễm)
+ Phép lai giữa các cơ thể đa bội, dị bội
+ Phép lai dị bội khi có điều kiện về giao tử

Chưa có thông báo nào