PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Quan hệ cùng loài
    • Quan hệ hỗ trợ
    • Quan hệ cạnh tranh
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 66: Quần xã và đặc trưng của nó (phần 2)

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 671

Nội dung bài giảng:

Các mối quan hệ trong quần xã:
+ Quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh cùng loài

Chưa có thông báo nào