PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Sơ lược các đại địa chất và căn cứ, phân chia đại địa chất (THAM KHẢO)
  • Diễn biến các đại địa chất
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA SINH HỌC

Bài 56: Lịch sử sự sống, 3,5 tỉ năm trong 35 phút!

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.421


Nội dung bài giảng:
+ Căn cứ phân chia các đại địa chất
+ Diễn biến sự sống qua các đại địa chất
+ Các em chú ý: Kỉ Tam Điệp: Phát sinh chim; Kỉ Jura: phân hóa chim. Trong bài giảng thầy nhầm chút nhé

Chưa có thông báo nào