PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Mức độ tác động của con người qua các thời kì
  • Gia tăng dân số và tác động của nó
    • Sự suy thoái các tài nguyên, ô nhiễm môi trường
    • Các dạng ô nhiễm môi trường, con người làm suy giảm chất lượng cuộc sống
  • Bảo tồn và sự phát triển bền vững
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 74: Sinh thái học ứng dụng (phần 2)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 1.479

Nội dung bài giảng:

+ Mức độ tác động của con người qua các thời kì
+ Gia tăng dân số và tác động của nó
+ Bảo tồn và sự phát triển bền vững

Chưa có thông báo nào