PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát sự phát triển ở thực vật
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thực vật (THAM KHẢO)
  • Mối quan hệ của sinh trưởng và phát triển
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8: SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 83: Sự phát triển của thực vật

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 1.208

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát sự phát triển ở thực vật
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thực vật
+ Mối quan hệ của sinh trưởng và phát triển

Chưa có thông báo nào