PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Đặc điểm của mã di truyền
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 6: Gen - bậc thầy của mã hóa! (Tiếp)

Độ dài: 13 phút - Số lượt học 13.374

Chú ý: mã di truyền có tính đặc hiệu và không có ngoại lệ nào của tính đặc hiệu cả.

Chưa có thông báo nào