PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 2: Tương tác gen và liên kết không hoàn toàn
  • Dạng 3: Tương tác gen và liên kết giới tính
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2: QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 34: Tất tần tật về bài tập Quy luật di truyền (phần 4) (Tiếp) (Bài giảng lấy điểm 9+)

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 6.133


Nội dung bài giảng:
+ Dạng 2: Tương tác gen và liên kết không hoàn toàn
+ Dạng 3: Tương tác gen và liên kết giới tính
Chú ý:
+ Ở mục ví dụ dạng 2, tỉ lệ cao chua và thấp ngọt thầy chia nhầm, tuy nhiên không ảnh hưởng đến các bước suy luận tiếp theo các em nhé.
+ Bài giảng này không có TLBG.

Chưa có thông báo nào