PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Ý nghĩa của giảm phân
  • Các cách xếp hàng 2 trong giảm phân I ( kỳ giữa)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 14: Giảm phân - Sinh TINH và sinh TRỨNG đấy! (Tiếp)

Độ dài: 19 phút - Số lượt học 7.621

Chưa có thông báo nào