PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Kích thước quần thể
  • Mật độ cá thể của quần thể
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 63: Quần thể - tính bầy đàn của loài (phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 3.047

Nội dung bài giảng:

Các đặc trưng cơ bản của quần thể: kích thước, mật độ

Chưa có thông báo nào