PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Các khu sinh học
    • Khu sinh học trên cạn
    • Khu sinh học dưới nước
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7: SINH THÁI HỌC

Bài 72: Hệ sinh thái lớn nhất là gì?

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 1.985

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm sinh quyển
+ Khu sinh học trên cạn
+ Khu sinh học dưới nước

Chưa có thông báo nào