PEN-C Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa
  • Mất đoạn - Lặp đoạn
  • Đảo đoạn - Chuyển đoạn
  • Ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 19: Đột biến cấu trúc NST, khi ngôi nhà của ADN bị biến dạng

Độ dài: 44 phút - Số lượt học 6.768

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa
+ Các dạng đột biến (Mất đoạn - Lặp đoạn; Đảo đoạn - Chuyển đoạn)
+ Ý nghĩa

Chưa có thông báo nào