PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Điều kiện dao động điều hòa
 • Con lắc lò xo
 • Con lắc đơn
 • Sơ đồ bài tập
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Trò chuyện: Bạn tốt - Bạn xấu
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 02. Con lắc lò xo và Con lắc đơn dao động điều hòa (U70)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 23.258

Chưa có thông báo nào