PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Điều kiện dao động điều hòa
 • Con lắc lò xo
 • Con lắc đơn
 • Sơ đồ bài tập
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Trò chuyện: Bạn tốt - Bạn xấu
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 02. Con lắc lò xo và Con lắc đơn dao động điều hòa (U70)

Độ dài: 62 phút - Số lượt học 31.255

Chưa có thông báo nào