PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 03. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân (U85)

Độ dài: Bài giảng đang được cập nhật - Số lượt học 5

Chưa có thông báo nào