PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Giới thiệu bài học
  • Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân
  • Cách tính Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 03. Năng lượng tỏa ra của phản ứng hạt nhân (U85)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.996

Chưa có thông báo nào