PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Tế bào quang điện
  • Quang điện trở
  • Chụp ảnh hồng ngoại
  • Pin mặt trời
  • Ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 04. Ứng dụng của hiện tượng quang điện (U85)

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 3.125

Chưa có thông báo nào