PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Phương trình dao động
  • Bài tập
  • Phương trình lượng giác
  • Bài tập 1
  • Vị trí cân bằng
  • Bài tập
  • Trò chuyện: Khôn ngoan chẳng lọ thật thà
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 03. Viết phương trình dao động điều hòa(U70)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 23.802

Chưa có thông báo nào