PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Nguồn điện
 • Công suất nguồn
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Máy thu có suất phản điện
 • Ví dụ 3
 • Đoạn mạch và vòng mạch cơ bản
 • Đoạn mạch và vòng mạch tổng quát
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 04. Mạch điện chứa Nguồn điện và Máy thu có suất phản điện (U85)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 1.405

Chưa có thông báo nào