PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Nguồn điện
 • Công suất nguồn
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Máy thu có suất phản điện
 • Ví dụ 3
 • Đoạn mạch và vòng mạch cơ bản
 • Đoạn mạch và vòng mạch tổng quát
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 04. Mạch điện chứa Nguồn điện và Máy thu có suất phản điện (U85)

Độ dài: 38 phút - Số lượt học 669

Chưa có thông báo nào