PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Dịch chuyển VTCB của con lắc lò xo
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dịch chuyển VTCB của con lắc đơn
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 29. Dịch chuyển đột ngột vị trí cân bằng (U90+)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.770

Chưa có thông báo nào