PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Dịch chuyển VTCB của con lắc lò xo
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Dịch chuyển VTCB của con lắc đơn
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1 - DAO ĐỘNG CƠ HỌC

Bài 29. Dịch chuyển đột ngột vị trí cân bằng (U90+)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.927

Chưa có thông báo nào