PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Mạch RLC khi tần số f của dòng điện biến thiên
    • Xét I, k = cosφ, P
    • Ngoài điểm cộng hưởng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 11. Cộng hưởng trong mạch RLC khi tần số f của dòng điện biến thiên (U85)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 2.720

Chưa có thông báo nào