PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Mạch RLC khi tần số f của dòng điện biến thiên
    • Xét I, k = cosφ, P
    • Ngoài điểm cộng hưởng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 11. Cộng hưởng trong mạch RLC khi tần số f của dòng điện biến thiên (U85)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 5.076

Chưa có thông báo nào