PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên
    • Biến đổi I, k, P
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Bài 13. Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên (U85) sẽ được mở vào ngày 17/08/2021 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 13. Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên (U85)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.543

Chưa có thông báo nào