PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên
    • Biến đổi I, k, P
    • Ví dụ 1
    • Ví dụ 2
    • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 13. Cộng hưởng trong mạch RLC khi điện dung C biến thiên (U85)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 1.705

Chưa có thông báo nào