PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Tiên đề Borh về hấp thụ và bức xạ năng lượng
 • Sự hấp thụ Photon của hydro
 • Ví dụ 1
 • Sự bức xạ của photon của hydro
  • - Cơ chế bức xạ
  • - Số loại photon bức xạ
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 6 - LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 07. Tiên đề Bohr về sự Bức xạ và Hấp thụ năng lượng của nguyên tử (U70)

Độ dài: 26 phút - Số lượt học 4.146

Chưa có thông báo nào