PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Phát sóng điện từ
  • Thu sóng điện từ
  • Mạch thu sóng điện từ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4 - DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ

Bài 11. Phát và Thu sóng điện từ (U70)

Độ dài: 17 phút - Số lượt học 2.905

Chưa có thông báo nào