PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 15. Hiện tượng giao thoa sóng âm (U85)

Độ dài: 25 phút

Tóm tắt nội dung

Trao đổi bài (0)

Về khóa học Bài học trước
  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng giao thoa sóng âm - Hai nguồn đồng bộ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Sóng âm dừng với 2 đầu cố định
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Sóng âm dừng với 2 đầu tự do
  • Ví dụ 5
X