PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hiện tượng giao thoa sóng âm - Hai nguồn đồng bộ
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Sóng âm dừng với 1 đầu cố định và 1 đầu tự do
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Sóng âm dừng với 2 đầu tự do
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 15. Hiện tượng giao thoa sóng âm (U85)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.443

Chưa có thông báo nào