PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Hoạt độ phóng xạ
  • Khái niệm H
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7 - HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ

Bài 06. Hoạt độ phóng xạ (U90+)

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 2.036

Chưa có thông báo nào