PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Mạch xoay chiều RLC có điện trở R biến thiên
  • Công suất P
  • Độ lệch pha
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Các điện áp U(R); U(RL); U(RC)
  • Ví dụ 5
  • Ví dụ 6
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 14. Mạch RLC có điện trở R biến thiên (U85)

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 4.092

Chú ý: Phần Công suất P, phút thứ 7:00, các em sửa lại như sau

\[{{P}_{\max }}=\frac{{{U}^{2}}}{2{{R}_{0}}}\]

Chưa có thông báo nào