PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
  • Ống dây có điện trở nội
  • Mạch RLrC không phân nhánh
  • Mạch LrC không phân nhánh
  • Bài tập
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3 - DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

Bài 06. Trường hợp ống dây có điện trở và mạch RLrC (U85)

Độ dài: 14 phút - Số lượt học 4.616

Chưa có thông báo nào