PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Sóng dừng với vật cản cố định
  • Phản xạ trên vật cản cố định
  • Phương trình sóng phản xạ
  • Sự tạo thành sóng dừng
  • Cực đại (bụng) và cực tiểu (nút)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Sóng dưng với vật cản tự do
  • Phản xạ trên vật cản tự do
  • Sự tạo thành sóng dừng
  • Cực đại (bụng) và cực tiểu (nút)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 12. Sóng dừng (U70)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 6.463

Chưa có thông báo nào