PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Sóng dừng với vật cản cố định
  • Phản xạ trên vật cản cố định
  • Phương trình sóng phản xạ
  • Sự tạo thành sóng dừng
  • Cực đại (bụng) và cực tiểu (nút)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
 • Sóng dưng với vật cản tự do
  • Phản xạ trên vật cản tự do
  • Sự tạo thành sóng dừng
  • Cực đại (bụng) và cực tiểu (nút)
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2 - SÓNG CƠ HỌC

Bài 12. Sóng dừng (U70)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 3.894

Chưa có thông báo nào