PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Tụ điện thực tế
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ghép tụ điện
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Bài toán tổng quát
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
 • Ví dụ 12
 • Ví dụ 13
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 02. Tụ điện và Mạch điện chứa tụ (U85)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 744

Chưa có thông báo nào