PEN-C Vật lí - Thầy Nguyễn Thành Nam

  Mục lục bài giảng
 • Tụ điện thực tế
 • Ví dụ 1
 • Ví dụ 2
 • Ví dụ 3
 • Ví dụ 4
 • Ví dụ 5
 • Ví dụ 6
 • Ghép tụ điện
 • Ví dụ 7
 • Ví dụ 8
 • Ví dụ 9
 • Bài toán tổng quát
 • Ví dụ 10
 • Ví dụ 11
 • Ví dụ 12
 • Ví dụ 13
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8 - VẬT LÍ 11

Bài 02. Tụ điện và Mạch điện chứa tụ (U85)

Độ dài: 43 phút - Số lượt học 1.327

Chưa có thông báo nào